Een groot deel van mijn werk bestaat uit het restaureren van houtsnijwerk. Dat kan zijn aan interieur, of exterieur en bijvoorbeeld schepen.

Ik werk in opdracht van musea, kerken, restauratieateliers en particulieren. Restauraties voer ik zoveel mogelijk reversibel uit met materialen die verwijderd kunnen worden en met minimaal risico voor beschadiging van het oorspronkelijke onderdeel. Ik houd er rekening mee dat ontbrekende onderdelen teruggevonden kunnen worden. Die kunnen dan op de oorspronkelijke plaats worden teruggezet.

Ik besteed veel aandacht aan technische aspecten – aan houtsoort, een goede verbinding en houtdraadrichting – maar ook aan de stijl en de hand van de maker(s). Door het object daarin zo goed mogelijk te volgen ontstaat een duurzaam resultaat dat het meest in de buurt van het origineel komt.

Hod1gelijmd1627 Anna Stringer
Hodhalenstaand2954 Anna Stringer

Het restauratieproces wordt vastgelegd in een document. Daarin zijn opgenomen foto’s bij binnenkomst van het object, foto’s van het proces en van het resultaat. Verder worden daarin de gebruikte materialen omschreven met een verantwoording van de materialen en de ondernomen stappen. Ik werk vaak samen met experts, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek of afwerking.

Waar nodig consulteer ik specialisten. Om mijn kennis te vergroten volg ik onder meer cursussen (kunstgeschiedenis, vormgeving, afwerking van hout).